Wyślij do nas formularz wraz z dokumentami.
Zrobimy dla Ciebie wstępne wyliczenie.

Podaj aktualny numer telefonu oraz adres e-mail!

  ROZLICZENIE PODATKU:

  1. Dane osobowe podatnika

  Czy rozliczałeś się już z podatku niemieckiego w latach poprzednich? Jeżeli posiadasz to podaj nam swój: (numer nadawany po zameldowaniu w Niemczech, znajduje się na Twojej karcie podatkowej) (numer nadawany po pierwszym rozliczeniem z Finanzamt, znajduję się w górnym lewym rogu na każd3ej decyzji z Finanzamt) (jeżeli nie wiesz jaki jest Twój Finanzamt – możesz pozostawić to miejsce puste) 1.1. Aktualny adres w Niemczech: (jeżeli już zjechałaś/eś do Polski - wypełnij następny punkt: 1.2.) 1.2. Aktualny adres w Polsce: (wypełniasz jeżeli nie posiadasz już adresu niemieckiego np. zjechałaś/eś do Polski). 1.3. Dane współmałżonki/a: (wypełniasz jeżeli jest inny niż Twój)

  2. Informacje o zatrudnieniu

  2.1. Adresy pod którymi pracowałeś w Niemczech w danym roku podatkowym: (podaj adres pod, który fizycznie jeździłeś wykonywać pracę – nie adres biura Twojej agencji) 2.5. Czy codziennie dojeżdżasz do pracy w Niemczech z Polski?
  2.6. Czy koszty dojazdu z Polski do miejsca pracy w Niemczech pokrywał pracodawca? 2.7. Czy koszty dojazdu z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca pracy w Niemczech pokrywał pracodawca?

  3. Podwójne gospodarstwo

  3.1. Czy prowadzisz podwójne gospodarstwo? (dotyczy małżeństw gdzie jedno z małżonków mieszka w Polsce a jedno w Niemczech) 3.3. Podaj adres w Polsce do którego jeździłeś:

  4. Dzieci.

  (jeżeli, którekolwiek z dzieci jest pełnoletnie podaj w pkt 9. „Dodatkowe uwagi” – datę rozpoczęcia i zakończenia nauki oraz nazwę i miasto w której szkole się uczy). 4.2. Dane ojca/matki dziecka: (należy wypełnić w przypadku kiedy w/w współmałżonek nie jest rodzicem biologicznym): Adres zamieszkania:

  5. Świadczenia pobierane w Niemczech.

  5.1. Czy pobierałeś świadczenia na terenie Niemiec np.: (jeżeli na któreś z pytań odpowiesz „Tak” – wyślij do nas potwierdzenie np.: zaświadczenie z kasy chorych o wysokości Krankengeld) - bezrobotne (ALG1): - chorobowe (Krankengeld): - Elterngeld lub Mutterschaftsgeld): - ekwiwalent za niewykorzystany urlop: - upadłościowe (Insolvenz): - inne: 5.2. Czy pobierałeś Kindergeld na dziecko w rozliczanym roku?
  Jeżeli tak, podaj: W jakim okresie: Nazwa Familienkasse, która wypłacała Kindergeld:

  6. Inne dochody:

  6.1. Czy miałeś zarejestrowaną lub prowadziłeś w danym roku podatkowym działalność gospodarczą w Niemczech (Gewerbe) lub w Polsce (JDG)? 6.2. Czy przeprowadzałeś się w danym roku podatkowym na terenie Niemiec? (jeżeli „Tak” – napisz w punkcie 9. Dodatkowe uwagi - dokładną datę przeprowadzki oraz adresy skąd dokąd) 6.3. Czy Ty lub współmałżonek osiągnął/eś jakiekolwiek inne dochody na terenie Polski: (jeżeli „Tak” - wyślij rozliczenie PIT z Polski np. PIT 37 lub PIT 36)

  7. Koszty poniesione w Niemczech:

  7.1. Czy posiadasz udokumentowane koszty związane z wykonywaniem pracy w Niemczech? (jeżeli „Tak” to dołącz potwierdzenia – sprawdzimy czy któryś koszt należy Ci się w odliczeniu). - Kopia paragonów/ faktur za paliwo - Kopia rachunków/ wydruk z konta: czynsz za mieszkanie, noclegi, telefon, Internet - Kopia rachunków za odzież roboczą, narzędzia itp. - Kopia imiennych biletów autokarowych - Kopia odcinków z wypłaty (Abrechnung) - jeśli koszty były potrącane z wypłaty.)

  8. Konto do zwrotu:

  Waluta: Euro 9. Dodatkowe uwagi: 10. Dodaj pliki: _______ Oświadczam, że: Potwierdzam moje dane: Podpis: