Wyślij do nas formularz wraz z dokumentami.
Zrobimy dla Ciebie wstępne wyliczenie.

Podaj aktualny numer telefonu oraz adres e-mail!

  ROZLICZENIE PODATKU:

  1. Dane osobowe podatnika


  Czy rozliczałeś się już z podatku niemieckiego w latach poprzednich?

  Jeżeli posiadasz to podaj nam swój:


  (numer nadawany po zameldowaniu w Niemczech, znajduje się na Twojej karcie podatkowej)


  (numer nadawany po pierwszym rozliczeniem z Finanzamt, znajduję się w górnym lewym rogu na każd3ej decyzji z Finanzamt)


  (jeżeli nie wiesz jaki jest Twój Finanzamt – możesz pozostawić to miejsce puste)

  1.1. Aktualny adres w Niemczech:
  (jeżeli już zjechałaś/eś do Polski - wypełnij następny punkt: 1.2.)
  1.2. Aktualny adres w Polsce:
  (wypełniasz jeżeli nie posiadasz już adresu niemieckiego np. zjechałaś/eś do Polski).
  1.3. Dane współmałżonki/a:

  (wypełniasz jeżeli jest inny niż Twój)

  2. Informacje o zatrudnieniu

  2.1. Adresy pod którymi pracowałeś w Niemczech w danym roku podatkowym:
  (podaj adres pod, który fizycznie jeździłeś wykonywać pracę – nie adres biura Twojej agencji)


  2.5. Czy codziennie dojeżdżasz do pracy w Niemczech z Polski?

  2.6. Czy koszty dojazdu z Polski do miejsca pracy w Niemczech pokrywał pracodawca?

  2.7. Czy koszty dojazdu z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca pracy w Niemczech pokrywał pracodawca?

  3. Podwójne gospodarstwo

  3.1. Czy prowadzisz podwójne gospodarstwo?
  (dotyczy małżeństw gdzie jedno z małżonków mieszka w Polsce a jedno w Niemczech)

  3.3. Podaj adres w Polsce do którego jeździłeś:  4. Dzieci.


  (jeżeli, którekolwiek z dzieci jest pełnoletnie podaj w pkt 9. „Dodatkowe uwagi” – datę rozpoczęcia i zakończenia nauki oraz nazwę i miasto w której szkole się uczy).

  4.2. Dane ojca/matki dziecka:
  (należy wypełnić w przypadku kiedy w/w współmałżonek nie jest rodzicem biologicznym):  Adres zamieszkania:
  5. Świadczenia pobierane w Niemczech.

  5.1. Czy pobierałeś świadczenia na terenie Niemiec np.:
  (jeżeli na któreś z pytań odpowiesz „Tak” – wyślij do nas potwierdzenie np.: zaświadczenie z kasy chorych o wysokości Krankengeld)

  - bezrobotne (ALG1):

  - chorobowe (Krankengeld):

  - Elterngeld lub Mutterschaftsgeld):

  - ekwiwalent za niewykorzystany urlop:

  - upadłościowe (Insolvenz):

  - inne:

  5.2. Czy pobierałeś Kindergeld na dziecko w rozliczanym roku?

  Jeżeli tak, podaj:
  W jakim okresie:

  Nazwa Familienkasse, która wypłacała Kindergeld:

  6. Inne dochody:

  6.1. Czy miałeś zarejestrowaną lub prowadziłeś w danym roku podatkowym działalność gospodarczą w Niemczech (Gewerbe) lub w Polsce (JDG)?

  6.2. Czy przeprowadzałeś się w danym roku podatkowym na terenie Niemiec?
  (jeżeli „Tak” – napisz w punkcie 9. Dodatkowe uwagi - dokładną datę przeprowadzki oraz adresy skąd dokąd)

  6.3. Czy Ty lub współmałżonek osiągnął/eś jakiekolwiek inne dochody na terenie Polski:
  (jeżeli „Tak” - wyślij rozliczenie PIT z Polski np. PIT 37 lub PIT 36)

  7. Koszty poniesione w Niemczech:

  7.1. Czy posiadasz udokumentowane koszty związane z wykonywaniem pracy w Niemczech?

  (jeżeli „Tak” to dołącz potwierdzenia – sprawdzimy czy któryś koszt należy Ci się w odliczeniu).
  - Kopia paragonów/ faktur za paliwo
  - Kopia rachunków/ wydruk z konta: czynsz za mieszkanie, noclegi, telefon, Internet
  - Kopia rachunków za odzież roboczą, narzędzia itp.
  - Kopia imiennych biletów autokarowych
  - Kopia odcinków z wypłaty (Abrechnung) - jeśli koszty były potrącane z wypłaty.)

  8. Konto do zwrotu:

  Waluta: Euro

  9. Dodatkowe uwagi:

  10. Dodaj pliki:  _______

  Oświadczam, że:


  Potwierdzam moje dane:

  Podpis: