Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Umowa o pracę w Niemczech – Najważniejsze informacje

Umowa o pracę w Niemczech – Najważniejsze informacje

  Masz w perspektywie wyjazd zarobkowy do Niemiec? A może właśnie się przeprowadziłeś i jesteś na etapie poszukiwania pracy? Przeczytaj poniższy wpis – dowiesz się z niego, jakie rodzaje umów przewiduje niemieckie prawo i na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy.

  Niemcy stanowią atrakcyjny rynek, jeśli chodzi o zatrudnienie. Warto jednak dysponować podstawową wiedzą z zakresu prawa pracy, by uchronić się przed nieuczciwością czy niedopatrzeniem ze strony niemieckich pracodawców lub pośredników pracy.

  Rodzaje umów o pracę w Niemczech

  W zależności od możliwości i potrzeb danego przedsiębiorstwa pracodawcy decydują się na różne rozwiązania w kwestii zatrudniania pracowników. Najczęściej spotykanymi umowami w Niemczech są:

  • umowa na czas nieokreślony;
  • umowa na okres próbny;
  • umowa na czas określony;
  • umowa w ramach użyczenia pracowników;
  • umowa na niepełny etat.

  Najbardziej pożądaną opcją z perspektywy pracownika jest zwykle umowa o pracę na czas nieokreślony, gdyż gwarantuje duże bezpieczeństwo socjalne (m.in. ubezpieczenie chorobowe, emerytalne). W związku z tym, że umowę o pracę nie jest tak łatwo rozwiązać (w Niemczech istnieje silna ochrona przed zwolnieniem pracownika w trybie wypowiedzenia umowy o pracę), pracodawcy w Niemczech chętniej zawierają jednak najpierw umowę na czas określony.

  Umowa o pracę na czas określony

  Umowa o pracę na czas określony może zostać zawarta, jeśli istnieje ku temu uzasadniony powód. Do takich powodów zalicza się sytuacje, w których:

  • świadczenie pracy jest w danym przedsiębiorstwie potrzebne okresowo;
  • pracownik ukończył kształcenie lub studia, a umowa na czas określony ma ułatwić mu płynne przejście do zatrudnienia docelowego;
  • nowi pracownicy są potrzebni w zastępstwie za innych;
  • wynagrodzenie pracownika jest wypłacane ze środków budżetowych przeznaczonych na zatrudnienie na czas określony;
  • pracownik jest zatrudniany na próbę;
  • specyfika pracy nie wymaga stałego etatu;
  • pracownik z różnych przyczyn może pracować tylko przez konkretny czas;
  • zatrudnienie na czas określony wynika z ugody sądowej.

  Pracodawca może przedłużać umowę na czas określony trzy razy. Łączny czas trwania takiego zatrudnienia (bez istnienia rzeczowego powodu) jest możliwe przez okres maksymalnie dwóch lat. Niezgodne jest zawarcie umowy na czas określony, jeśli pracownik w przeszłości pracował u danego pracodawcy na czas określony lub nieokreślony.

  Co powinna zawierać umowa o pracę w Niemczech?

  Jeśli podpisujesz umowę o pracę, zwróć uwagę, czy są w niej najważniejsze zapisy, w tym te chroniące Twoje interesy. Należą do nich przede wszystkim:

  • dane osobowe/nazwy stron umowy oraz ich adresy;
  • czas pracy – ile będziesz pracował tygodniowo (nie powinien on przekraczać, poza uzasadnionymi sytuacjami, 8 h dziennie);
  • czas trwania umowy, jeśli to umowa na czas określony;
  • wysokość Twojego wynagrodzenia i poszczególne elementy, które się na nie składają, a także termin wypłacania wynagrodzenia;
  • informacje dotyczące momentu rozpoczęcia stosunku pracy i miejsca wykonywania pracy;
  • opis wykonywanej pracy i zakres obowiązków;
  • wymiar urlopu – jeśli pracujesz 5 dni w tygodniu, przysługuje Ci 20 dni urlopu, jeśli 6 dni w tygodniu – masz prawo do 24 dni urlopu w roku.

  Umowę o pracę powinieneś otrzymać od pracodawcy najpóźniej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia stosunku pracy.

  Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące otrzymanej umowy, skonsultuj się z radcą prawnym lub księgową zanim ją podpiszesz!