Przejdź do treści

Zmniejszenie długów – restrukturyzacja

Restrukturyzacja to proces odmienny od upadłości konsumenckiej. Zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne, prowadzi ona do zmniejszenia zadłużenia i/lub rozciągnięcia w czasie ich spłaty. Dzięki temu restrukturyzowany podmiot może utrzymać płynność finansową i kontynuować swoją działalność.

Istnieją 4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

Restrukturyzacja zobowiązań osoby zadłużonej obejmuje m.in:

Kto przeprowadza proces restrukturyzacji?

Restrukturyzacja firmy lub spółki prowadzona jest przez licencjonowanego doradcę, który może pełnić rolę nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o restrukturyzacji i przekonać się, czy jest to opcja dla Ciebie, wypełnij poniższy formularz.