Przejdź do treści

  WNIOSEK O EKWIWALENT/ ODSZKODOWANIE Z SOKA-BAU

  1. Dane wnioskodawcy

  1.1. Adres do korespondencji w Polsce

  1.2. Adres zameldowania w Niemczech

  2. Historia zatrudnienia w Niemczech

  Czy nadal pracujesz w Niemczech? Czy nadal pracujesz w branży budowlanej? Zaznacz dlaczego nie pracujesz w branży budowlanej?

  3. Twoje konto do zwrotu

  lub _______ Oświadczam, że: Potwierdzam moje dane: Podpis: