Przejdź do treści

  WNIOSEK O ZASIŁEK KINDERGELD

  1. Dane wnioskodawcy

  Stan cywilny:

  1.1. Adres zameldowania w Polsce

  1.2. Konto bankowe wnioskodawcy lub małżonka, na który ma być przekazany zasiłek rodzinny. (UWAGA: Pełnomocnictwo konta nie jest formą własności konta)

  1.3. Dane drugiego rodzica

  Stan cywilny:

  1.4. Adres zameldowania w Polsce

  1.5. Adres korespondencyjny

  1.6. Adres zameldowania w Niemczech

  2. Informacje o dzieciach

  Ilość dzieci (tylko dzieci do 25 roku życia, uczące się i będące na Państwa utrzymaniu):

  Dziecko 1:

  Od kiedy do kiedy dziecko się uczy/studiuje? Od: Do: Czy na wyżej wymienione dziecko przysługuje Ci prawo do świadczenia 500+? Czy pobierasz/pobierałeś świadczenie 500+?
  Jeżeli tak to podaj daty od kiedy do kiedy: Od: Do:
  Czy na wyżej wymienione dziecko przysługuje Ci prawo do zasiłku rodzinnego? Czy pobierasz/pobierałeś zasiłek rodzinny?
  Jeżeli tak to podaj daty od kiedy do kiedy: Od: Do:

  Dziecko 2:

  Od kiedy do kiedy dziecko się uczy/studiuje? Od: Do: Czy na wyżej wymienione dziecko przysługuje Ci prawo do świadczenia 500+? Czy pobierasz/pobierałeś świadczenie 500+?
  Jeżeli tak to podaj daty od kiedy do kiedy: Od: Do:
  Czy na wyżej wymienione dziecko przysługuje Ci prawo do zasiłku rodzinnego? Czy pobierasz/pobierałeś zasiłek rodzinny?
  Jeżeli tak to podaj daty od kiedy do kiedy: Od: Do:

  Dziecko 3:

  Od kiedy do kiedy dziecko się uczy/studiuje? Od: Do: Czy na wyżej wymienione dziecko przysługuje Ci prawo do świadczenia 500+? Czy pobierasz/pobierałeś świadczenie 500+?
  Jeżeli tak to podaj daty od kiedy do kiedy: Od: Do:
  Czy na wyżej wymienione dziecko przysługuje Ci prawo do zasiłku rodzinnego? Czy pobierasz/pobierałeś zasiłek rodzinny?
  Jeżeli tak to podaj daty od kiedy do kiedy: Od: Do:
  Pamiętaj! Jeżeli chcesz otrzymywać Kindergeld w odpowiedniej wysokości musisz złożyć wnioski o 500+ i rodzinne, nawet jeżeli wiesz, że decyzja będzie odmowna. Familienkasse często prosi o ich przedstawienie. Załącz kopie decyzji przyznających i odmownych w języku polskim oraz tłumaczonych przysięgle na język niemiecki. Czy na wyżej wymienione dzieci złożyłeś wniosek o świadczenie 500+ za aktualny okres zasiłkowy? Czy na wyżej wymienione dzieci złożyłeś wniosek o zasiłek rodzinny za aktualny okres zasiłkowy?

  2.1. Wymienione powyżej dzieci są:

  3. Dodatkowe informacje dotyczące pełnoletniego dziecka w okresie za który wnioskujemy o świadczenie.

  Jeżeli więcej niż jedno dziecko jest pełnoletnie prosimy o informacje w uwagach. Stan cywilny:
  Czy dziecko podjęło już pracę / prowadzi własną działalność gospodarczą? Czy dziecko podejmowało prace sezonowe? Dołącz dokument potwierdzający ilość godzin pracujących oraz umowę o pracę. Dziecko pracujące powyżej 20 godzin tygodniowo lub uczące się poniżej 10 godzin tygodniowo traci prawo do zasiłku. UWAGI:

  4. Jeżeli partner / małżonek nie jest biologicznym rodzicem dziecka wypełnij poniższe pola.

  Jeżeli więcej niż jedno dziecko ma innego rodzica biologicznego prosimy o informowanie w uwagach. Kraj pracy: UWAGI:

  5. Informacje dotyczące współmałżonka / opiekuna dzieci przebywającego z dziećmi w Polsce.

  Podaj informacje za pół roku wstecz - w przypadku zmian opisz je wraz z datami w uwagach. Przebywa na bezrobotnym: Przebywa na urlopie: Pobiera emeryturę/rentę? Opłaca składki KRUS? Znajduje się w stosunku pracy? Prowadzi działalność gospodarczą?

  6. Informacje dotyczące współmałżonka / opiekuna dzieci pracującego w Niemczech.

  Czy prowadziłeś w ciągu ostatnich 5 lat działalność gospodarczą na terenie Niemiec? Jeżeli prowadzisz lub prowadziłeś w ciągu 5 lat działalność na terenie Niemiec dołącz: • kopie wszystkich faktur • kopie zameldowania, ewentualnego przemeldowania i wymeldowania Gewerbe • potwierdzenia ubezpieczenia na terenie Niemiec • kopię Gewerbe Anmeldung oraz ewentualnie Gewerbe Abmeldung • kopię umowy najmu lokalu gdzie zameldowana jest dziłalność w Niemczech Prowadząc aktualnie Gewerbę świadczenie przysługuje Ci za każdy miesiąc wystawienia faktury. Czy wynajmujesz mieszkanie na własną rękę? Czy pracodawca zapewnia Ci mieszkanie? Czy jesteś pracownikiem przygranicznym? Jeżeli samodzielnie wynajmujesz mieszkanie dołącz kopię umowy najmu i rachunków. Jeżeli mieszkanie zapewnia pracodawca poproś go o wypełnienie Zaświadczenia o zapewnieniu mieszkania i dołącz jego oryginał. Jeżeli jesteś kierowcą nocującym w kabinie pojazdu nie musisz przedstawiać zaświadczenia, umowy najmu ani kopii rachunków (chyba że posiadasz mieszkanie w DE). Jeżeli jesteś kierowcą / pracownikiem budowlanym - przedstaw umowę o pracę i spis podróży / spis budów, jeżeli posiadasz. Czy w ciągu ostatnich 5 lat pobierałeś którekolwiek ze świadczeń socjalnych na terenie Niemiec? Jeżeli TAK, podaj daty od kiedy do kiedy (miesiąc, rok) Bezrobotne: Od: Do: Chorobowe: Od: Do: Rentę: Od: Do: Urlop macierzyński: Od: Do: Urlop wychowawczy: Od: Do: Przedstaw decyzje potwierdzające okres za jaki zostało Ci przyznane świadczenie. Jeżeli obecnie przebywasz na którymś ze świadczeń, zasiłek Kindergeld nadal Ci przysługuje. Pamiętaj jednak że powinieneś wówczas przebywać na terenie Niemiec oraz posiadać, oprócz decyzji przyznającej świadczenie, potwierdzenie przebywania na terenie Niemiec na wypadek zapytań Familienkasse (umowa najmu, potwierdzenia opłacenia czynszu, itp.) Czy jesteś kierowcą zawodowym? Dołącz kopię umowy oraz, jeżeli posiadasz, spis miejscowości po których jeździsz. Czy jesteś pracownikiem budowlanym? Dołącz kopię umowy oraz, jeżeli posiadasz, spis budów. Dołącz kopię potwierdzenia nadania niemieckiego numeru ID. Niemiecki urząd skarbowy wysyła potwierdzenie nadania ID osobnym pismem. Jeżeli rozliczałeś się z podatku w Niemczech numery te znajdziesz także na decyzje podatkowej. Czy w chwili obecnej pracujesz nieprzerwanie 183 dni na terenie Niemiec? Czy w chwili obecnej przebywasz nieprzerwanie na terenie Niemiec 183 dni? W którym kraju masz odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne?

  7. Informacja dotycząca świadczenia Kindergeld w przeszłości.

  Jeżeli pobierałeś kiedykolwiek wcześniej świadczenia Kindergeld lub otrzymałeś dokumenty z Familienkasse - dołącz ich kopię do kompletu dokumentów. 10. Dodaj pliki: _______ Oświadczam, że: Potwierdzam moje dane: Podpis: