Przejdź do treści

    HOLANDIA - Rozliczenie Podatku:

    1. Dane podatnika: Czy rozliczałeś się już z podatku holenderskiego w latach poprzednich? Czy złożyłeś PIT-36 z wykazaniem dochodów zagranicznych? 1.1. Rozliczenie wspólne: Czy chcesz się rozliczyć wspólnie ze współmałżonkiem?
    PAMIĘTAJ! Rozliczenie wspólne jest możliwe tylko wtedy, gdy współmałżonek posiada nadany SOFI/BSN. 1.3. Adres do korespondencji: Czy otrzymywałeś korespondencję z holenderskiego Urzędu Skarbowego Belastingdienst i jeżeli tak, to na jaki adres? Czy miałeś meldunek w Holandii? WAŻNE Czy posiadałaś/eś ubezpieczenie zdrowotne w Holandii? WAŻNE! jeśli starasz się o zwrot podatku do ubezpieczenia (ZORGTOESLAG) i posiadasz współmałżonka z nadanym numerem SOFI/BSN, to koniecznie dołącz wypełnioną 3 stronę ankiety z danymi współmałżonka - nawet jeśli nie realizujesz rozliczenia wspólnego. 1.4. Podaj nazwę pracodawcy oraz okres zatrudnienia (również okres pobierania świadczeń z UWV): (wypełniają osoby nie prowadzące podwójnego gospodarstwa domowego zamieszkujące pod stałym adresem w Holandii) 1) 2) 3) 4) 5) Czy składki były odprowadzane w Holandii? (Jeśli NIE - dołącz druk A1) 1.5. Dzieci - podaj dane najmłodszego dziecka: Imię: Nazwisko: Data urodzenia: Jeśli posiadasz z dzieckiem meldunek dłużej niż pół roku, dołącz zaświadczenie. 1.6. Konto bankowe do zwrotu: Zarejestrować to konto w urzędzie? Pamiętaj konto do wypłaty wynagrodzeń nie jest automatycznie rejestrowane w Urzędzie. _______ 2. Dane współmałżonka: Czy współmałżonek miał meldunek w Holandii? _______ 2.1. Praca i ubezpieczenie w Holandii (współmałżonek): Czy współmałżonek również pracował w Holandii? Czy współmałżonek posiadał ubezpieczenie zdrowotne w Holandii? 2.2. Podaj nazwę pracodawcy oraz okres zatrudnienia współmałżonka (również okres pobierania świadczeń z UWV) 1) 2) 3) 4) 5) Czy składki społeczne były odprowadzane w Holandii? (Jeśli NIE - dołącz druk A1) _______ 2.3. Konto bankowe do zwrotu: Zarejestrować to konto w urzędzie? Pamiętaj konto do wypłaty wynagrodzeń nie jest automatycznie rejestrowane w Urzędzie. _______ Oświadczam, że: Potwierdzam moje dane: Podpis: