Przejdź do treści

ABONAMENTY

PAKIET
PODSTAWOWY

49,99€

miesięcznie

PAKIET ZAWIERA:

PAKIET
ROZSZERZONY

59,99€

miesięcznie

PAKIET ZAWIERA:

PAKIET
PREMIUM

79,99€

miesięcznie

PAKIET ZAWIERA:

WAŻNE INFORMACJE

Abonament zawierany jest na okres 12 miesięcy, opłacany z góry 15. dnia każdego miesiąca.

W przypadku nie opłacenia abonamentu w danym miesiącu, usługi zostają zawieszone, natomiast bieg umowy o abonament nie ulega zawieszeniu. Każdy nieopłacony miesiąc abonamentu wydłuża analogicznie długość trwania umowy.

Abonament wykupowany jest na daną osobę fizyczna, tzn. tylko sprawy tej osoby będą rozpatrywane w ramach abonamentu. Nie akceptujemy realizacji spraw dla małżonka, rodziców czy rodzeństwa. Wyjątkiem są sprawy takie jak np. Kindergeld – czyli świadczenia dla wnioskodawcy obejmujące dzieci wnioskodawcy.

Umowę abonamentową sporządzamy w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach. Umowę udostępniamy do wglądu, w razie zainteresowania. Regularny brak opłacania zawartej umowy będzie skutkował prawną windykacją wierzyciela.

W razie wątpliwości chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.