Przejdź do treści

OGŁASZANIE UPADŁOŚCI W POLSCE

Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania prowadzący do oddłużenia wnioskodawcy. Dotyczy długów, których spłata przekracza finansowe możliwości osoby zadłużonej. Właściwie przeprowadzona pozwala oddłużyć wnioskodawcę oraz uniknąć spłaty wszystkich ciążących na nim zobowiązań.

W trakcie postępowania dłużnik ma prawo podnosić zarzuty w stosunku do swoich wierzycieli i ich roszczeń. Dzięki temu część z nich może zostać przez sąd nieuwzględniona.

Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy złożyć odpowiedni wniosek w sądzie oraz przedstawić dowody stanowiące potwierdzenie, że dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Sąd po rozpatrzeniu wniosku orzeka o upadłości konsumenckiej lub nie.

W przypadku pozytywnej decyzji sądu, dłużnik zostaje zwolniony z obowiązku spłaty długów, które przekraczają jego możliwości, a wierzyciele nie mogą już dochodzić swoich roszczeń. Komornik, postępowania windykacyjne, a także kredyty, pożyczki czy rachunki zostaną wstrzymane.

Na koniec zostaje ustalona miesięczna spłata (dostosowana do możliwości finansowych dłużnika), jaką wnioskodawca jest zobowiązany systematycznie regulować.

Umiejętnie przeprowadzona procedura oddłużeniowa pozwala na zerwanie z długami.

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Jeśli masz duże zadłużenie, grozi Ci komornik lub toczą się przeciwko Tobie postępowania windykacyjne i nie wiesz, co robić, skontaktuj się z nami.

Pomożemy ochronić Twój majątek i wyjść ze spirali długów.

Wypełnij poniższą ankietę. Nasi doradcy przeanalizują Twoją sytuację i skontaktują się z Tobą najszybciej, jak to będzie możliwe.