Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Lohnabrechnung – niemieckie rozliczenie płacy

Lohnabrechnung – niemieckie rozliczenie płacy

  Lohnabrechnung, nazywany potocznie paskiem wypłaty lub fiszką, to wyliczenie, na podstawie którego pracodawca wypłaca Twoje wynagrodzenie. W związku z tym, że Lohnabrechnung zawiera mnóstwo danych i na pierwszy rzut oka jest mało czytelny dla przeciętnego Kowalskiego, przygotowałem krótkie wyjaśnienie poszczególnych pozycji.

  Poniżej znajdziesz przykładowe rozliczenie płacy. Mam nadzieję, że dzięki mojej legendzie dużo łatwiej będzie Ci je prawidłowo odczytać i odszukać informacje, które Cię interesują.

  1. Dane pracownika

  Imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacji podatkowej (Steuer ID), informacje o kasie chorych, do której przynależysz (Krankenkasse), numer ubezpieczenia emerytalnego (SV-Nummer) oraz miesiąc, którego dotyczy rozliczenie.

  1. Informacje o godzinach pracy i dniach wolnych

  W tym miejscu pracodawca podaje informacje o Twoim urlopie czy nieobecnościach z powodu np. choroby.

  1. Dane adresowe

  Twój adres zamieszkania, numer personalny, a także nazwa oraz adres pracodawcy.

  1. Dodatkowe informacje dotyczące rozliczenia

  Pracodawca może tu podać Twój tygodniowy wymiar pracy lub godzinowe wynagrodzenie. Mogą się tu także znaleźć informacje dotyczące urlopu rodzicielskiego.

  1. Wynagrodzenie brutto

  Znajdziesz tu szczegóły Twojego miesięcznego wynagrodzenia przed opodatkowaniem oraz innymi potrąceniami, m.in. stawkę godzinową (Stúndenlohn), informacje o wynagrodzeniu za dni wolne ustawowo (Feiertagslohn), urlop (Urlaubslohn) czy dodatek urlopowy (Urlaubsgeld).

  W tej części znajdują się także notatki dotyczące zobowiązań podatkowych oraz tych związanych z ubezpieczeniem społecznym. Symbol „****” zawiera informacje od księgowości.

  1. Podatki/ubezpieczenie społeczne

  W tej sekcji podane są ustawowe potrącenia, takie jak: zaliczka na podatek dochodowy (Lohnsteuer), podatek kościelny (Kirchensteuer) czy solidarnościowy (Solidaritätszuschlag).

  1. Płatności netto

  Kwoty, jakie są tu umieszczone, mogą zwiększyć lub zmniejszyć zysk netto.

  1. Wypłacona kwota

  Informacja o wysokości wynagrodzenia, jakie zostanie Ci wypłacone na koniec bieżącego miesiąca.

  1. Dane bankowe

  Numer rachunku, na jaki zostanie przelana Twoja wypłata, a także nazwa banku.

  1. Koszty poniesione przez pracodawcę

  Obejmują one np. Twoje wynagrodzenie brutto lub składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne. O tym, czy jakaś wartość będzie tu podana, decyduje księgowość firmy.

  1. Informacje o zarobkach

  Tutaj możesz znaleźć sumę naliczonych wartości brutto oraz ustawowych potrąceń z aktualnego stosunku pracy.

  1. Stopka

  Zawiera objaśnienia skrótów, jakie zostały użyte w rozliczeniu płacy, a także podstawę prawną, według której to rozliczenie zostało sporządzone.

  Warto wiedzieć!

  Zgodnie z § 108 niemieckiej ustawy o działalności gospodarczej (Gewerbeordnung) Twój pracodawca ma obowiązek wydać Ci Lohnabrechnung w formie tekstowej. W grę wchodzi tu zarówno pismo odręczne lub w formie elektronicznej. Rozliczenie płacy nie musi być także wystawiane co miesiąc, lecz wówczas, gdy dane ulegną zmianie w odniesieniu do poprzedniego rozliczenia (co może być spowodowane np. dodatkową premią).

  Źródło grafiki z przykładowym rozliczeniem płacy: www.datev.de