Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Klasy podatkowe w Niemczech – co warto o nich wiedzieć?

Klasy podatkowe w Niemczech – co warto o nich wiedzieć?

  klasy podatkowe w niemczech

  Obowiązujące w Niemczech prawo dzieli wszystkich podatników na sześć klas podatkowych (Lohnsteuerklassen). Przynależność do danej klasy wpływa na wysokość podatku, jaki musisz zapłacić, a także to, z jakich ulg i zasiłków możesz skorzystać. To, w której klasie podatkowej się znajdujesz, zależy od dochodów oraz sytuacji życiowej.

  W niemieckim systemie podatkowym wyróżnia się następujące klasy:

  • Klasa I – do tej grupy przynależą osoby samotne, rozwiedzione, pozostające w długotrwałej separacji lub te, których współmałżonek żyje poza granicami Unii Europejskiej. W klasie I znajdą się również wdowy/wdowcy, jeśli od śmierci małżonka minęły co najmniej dwa lata.

  Do tej klasy jest się przypisanym automatycznie. Jeżeli samotnie wychowujesz dzieci oraz pobierasz jakieś świadczenia, możesz przepisać się do 2 klasy podatkowej.

  • Klasa II – do tej klasy należą osoby samotnie wychowujące dzieci, którym przysługuje zasiłek rodzinny. Dzieci muszą pozostawać w jednym gospodarstwie domowym z rodzicem, który pobiera zasiłek. Aby przenieść się do tej klasy, musisz złożyć wniosek do Finanzamt.
  • Klasa III – przynależą do niej wdowy i wdowcy (do roku od śmierci małżonka), osoby w związkach partnerskich lub osoby zamężne, jeśli jeden z małżonków należy do V klasy podatkowej lub jest bezrobotny.

  Małżeństwa, które przypisane są do III klasy podatkowej, mają obowiązek złożyć wspólną deklarację podatkową do 31 lipca danego roku podatkowego.

  Co ciekawe, III klasa podatkowa opłaca się wówcza, gdy jeden z małżonków ma niskie dochody. Jeśli wybierzesz klasę 3, Twój mąż/Twoja żona zostanie z automatu zapisany/a do klasy V.

  • Klasa IV – to klasa, do której zostają przypisani małżonkowie, którzy nie wybrali innej kombinacji klas. Ta klasa podatkowa opłaca się wtedy, kiedy Ty i Twój małżonek uzyskujecie dochody w podobnej wysokości. Przynależność do niej jest opłacalna szczególnie wtedy, gdy zarobki obojga partnerów są na podobnym poziomie.

  Kwota wolna od podatku w klasach: I, II, III, IV  w 2023 roku wynosi 10 908 euro dla osoby samotnej i 21 816 dla małżeństw.

  • Klasa V – tę klasę mogą wybrać osoby zamężne lub pozostające w zarejestrowanych związkach partnerskich. Najczęściej partner, który osiąga niższe dochody decyduje się właśnie na klasę V. Dzięki temu dochód partnera w III klasie jest niżej opodatkowany.

  Małżeństwa znajdujące się w klasie V również mają obowiązek wspólnie rozliczyć się z Finanzamt.

  Osobom, które przynależą do tej klasy przysługuje tylko ryczałt pracowniczy (1000 euro), zryczałtowane wydatki socjalne (36 euro) oraz ryczałt emerytalny (w zależności od zarobków).

  • Klasa VI – jest to klasa stworzona dla osób, które mają kilka źródeł dochodów, a więc dla tych, którzy w ciągu roku podatkowego podejmują kilka prac równocześnie.

  W VI klasie podatkowej nie przysługują żadne ulgi oraz nie ma kwoty wolnej od podatku. Cały dochód jest opodatkowany.

  Od czego zależy przynależność do danej klasy podatkowej?

  Zgodnie z niemieckim prawem przynależność do określonej klasy podatkowej możesz zmienić, jeśli Twoja  sytuacja rodzinna ulega zmianie. Dlatego też masz obowiązek zgłosić do Finanzamt:

  • zawarcie małżeństwa;
  • rozwód;
  • separację;
  • narodziny dziecka, nad którym będziesz sprawował wyłączną opiekę;
  • śmierć współmałżonka.

  W przypadku zawarcia małżeństwa Finanzamt automatycznie przypisuje oboje małżonków do IV klasy podatkowej. Dzieje się tak niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Jeżeli chcesz zmienić klasę na III lub V, musisz wypełnić odpowiedni formularz i przesłać go do Finanzamt. Takich zmian możesz dokonać nawet kilka razy w roku.

  Zanim jednak to zrobisz, przelicz sobie, czy ta zmiana na pewno będzie Ci się opłacać. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zgłoś się do nas. Chętnie Ci pomożemy!