Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Upadłość konsumencka – czym jest i kto może z niej skorzystać?

Upadłość konsumencka – czym jest i kto może z niej skorzystać?

  Sposobem na wyjście z długów w przypadku osoby fizycznej może okazać się ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Nie każdy może jednak z tej opcji skorzystać. O tym, kto może się o nią starać i jakie należy spełnić warunki, przeczytasz w poniższym wpisie.

  Wiele osób wpada w spiralę długów. Kredyt, nieoczekiwane problemy ze zdrowiem, pożyczka, by spłacić zaległe raty, potem kolejna… Scenariusze bywają różne, jednak efekt zostaje taki sam: rosnące zadłużenie, stres i brak pomysłu na to, jak je spłacić.

  Upadłość konsumencka – co to takiego?

  Upadłość konsumencka to procedura sądowa, prowadząca do oddłużenia wnioskodawcy. Dotyczy osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a u których spłata wszystkich zadłużeń przekracza ich możliwości finansowe. O ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą starać się także osoby, które w przeszłości prowadziły własną działalność, jednak została ona zamknięta przed złożeniem wniosku do sądu.

  Warunkami ogłoszenia upadłości są:

  • brak możliwości spłaty zadłużenia w wyznaczonym terminie;
  • brak majątku, którego zajęcie wystarczyłoby na spłatę długów;
  • postawa dłużnika (nie stara się ukryć lub zbyć majątku).

  Procedura ogłaszania upadłości

  Aby ogłosić upadłość konsumencką należy:

  • złożyć do sądu odpowiedni wniosek oraz uiścić wymagane opłaty;
  • przedstawić dowody na to, że dłużnik nie ma możliwości spłacić swoich długów.

  Sąd analizuje wniosek oraz zgromadzone dowody, a następnie decyduje o ogłoszeniu upadłości (lub oddalić wniosek) na posiedzeniu niejawnym. Kluczowe jest tu udowodnienie, że zadłużenie nie powstało na skutek umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.

  Jeśli decyzja sądu jest pomyślna dla wnioskodawcy, zostaje powołany syndyk oraz sędzia-komisarz. Od tej chwili wierzyciele nie mogą występować z kolejnymi roszczeniami w stosunku do dłużnika. Wstrzymane zostaną także postępowania windykacyjne, komornicze oraz spłata dotychczasowych zobowiązań. Ustala się natomiast masę upadłościową (majątek upadłego), spienięża ją, a następnie przekazuje wierzycielowi/wierzycielom zgodnie z planem podziału. Jeśli środki są niewystarczające, sporządzony zostaje plan spłaty z miesięczną ratą dostosowaną do finansowych możliwości dłużnika.

  W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach sąd może umorzyć zobowiązania upadłego i odstąpić od ustalenia planu spłat. Umiejętnie przeprowadzona procedura oddłużeniowa pozwala na zerwanie z długami i odzyskanie finansowej i życiowej równowagi.

  Jeżeli toczą się wobec Ciebie postępowania windykacyjne, grozi Ci komornik, a Twoje długi zaczynają Cię przerastać, skontaktuj się z nami.

  Pomożemy Ci!

   PL: +48 572 762 919

   DE: +49 157 31401482

  e-mail: info@podatki.help