Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Upadłość konsumencka – jakie zobowiązania można umorzyć?

Upadłość konsumencka – jakie zobowiązania można umorzyć?

  upadłość konsumencka

  W postępowaniu upadłości konsumenckiej w Polsce można umorzyć różnorodne zobowiązania finansowe, jednak istnieją pewne wyjątki. Ogólnie rzecz biorąc, umorzeniu podlegają:

  1. Zobowiązania pieniężne wobec banków i instytucji finansowych: kredyty, pożyczki, karty kredytowe, debety na rachunkach bankowych.

  2. Zobowiązania wobec dostawców usług: niezapłacone rachunki za media (prąd, gaz, woda), telefon, Internet.

  3. Zobowiązania wobec osób prywatnych: pożyczki od rodziny, znajomych, osób prywatnych.

  4. Zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych: niezapłacone faktury za usługi, towar.

  Jednakże, pewne zobowiązania nie podlegają umorzeniu, reguluje to przepis art. 491 [21] ust. 2 prawa upadłościowego, nie mogą ulec umorzeniu:

  • długi o charakterze alimentacyjnym
  • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci
  • zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny
  • długi będące wykonaniem orzeczonego przez sąd obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
  • zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie
  • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego z prawomocnym orzeczeniem
  • zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu
  • zobowiązania powstałe do ogłoszeniu upadłości.
  • zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Urzędu Skarbowego: w określonych warunkach mogą być umorzone, ale zależy to od konkretnej sytuacji dłużnika i rodzaju zobowiązań.

  Jeśli chodzi o zobowiązania powstałe za granicą, to również mogą one zostać objęte postępowaniem upadłościowym w Polsce, o ile spełniają ogólne kryteria umorzenia. Istotne jest, aby dłużnik przedstawił wszystkie swoje zobowiązania, niezależnie od kraju, w którym one powstały. Upadłość konsumencka w Polsce ma na celu kompleksowe uregulowanie sytuacji finansowej dłużnika, dlatego zobowiązania zagraniczne nie są wyłączone z postępowania, o ile są one uznane w polskim systemie prawnym.

  Jednakże, w przypadku zobowiązań zagranicznych mogą pojawić się dodatkowe wyzwania związane z różnicami prawnymi i proceduralnymi między krajami. Ważne jest, aby dłużnik konsultował się z osobą specjalizującą się w upadłości konsumenckiej oraz znał konkretne regulacje prawne obowiązujące zarówno w Polsce, jak i w kraju, gdzie powstały zobowiązania.

  W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących kwestii upadłości konsumenckiej zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą pod numerem +48 515 385 000