Przejdź do treści
Strona główna » Facebook

Facebook

    1

    Krokr 1

    2

    Krok2

    3

    Krok 3

    ROZLICZENIE PODATKU:

    Proszę podać aktualny numer telefonu oraz e-mail!

    1. Dane osobowe podatnika

    1.1. Czy rozliczałeś się już z podatku niemieckiego w latach poprzednich?

    1.2. Aktualny adres w Niemczech:

    1.3. Aktualny adres w Polsce: (jeżeli nie posiadasz już adresu niemieckiego np. zjechałaś/eś do Polski).

    1.4. Dane współmałżonki/a:

    2. Informacje o zatrudnieniu

    2.1. Adresy pod którymi pracowałeś w Niemczech w danym roku podatkowym: (podaj adres pod, który fizycznie jeździłeś wykonywać pracę – nie adres biura Twojej agencji)


    3. Podwójne gospodarstwo

    3.1. Czy prowadzisz podwójne gospodarstwo? (dotyczy małżeństw gdzie jedno z małżonków mieszka w Polsce a jedno w Niemczech)    4. Dzieci.


    (jeżeli, którekolwiek z dzieci jest pełnoletnie podaj w pkt 8. „Dodatkowe uwagi” – datę rozpoczęcia i zakończenia nauki oraz nazwę i miasto w której szkole się uczy).

    4.2. Dane ojca/matki dziecka: (należy wypełnić w przypadku kiedy w/w współmałżonek nie jest rodzicem biologicznym):

    5. Świadczenia pobierane w Niemczech.

    5.1. Czy pobierałeś świadczenia na terenie Niemiec np.: (jeżeli na któreś z pytań odpowiesz „Tak” – wyślij do nas potwierdzenie np.: zaświadczenie z kasy chorych o wysokości Krankengeld)
    -bezrobotne (ALG1):
    - chorobowe (Krankengeld):
    - Elterngeld lub Mutterschaftsgeld):
    - ekwiwalent za niewykorzystany urlop:
    - upadłościowe (Insolvenz):
    - inne:
    5.2. Czy pobierałeś Kindergeld na dziecko w rozliczanym roku?
    Jeżeli tak, podaj: W jakim okresie: Nazwa Familienkasse, która wypłacała Kindergeld:


    6. Inne dochody:

    6.1. Czy miałeś zarejestrowaną lub prowadziłeś w danym roku podatkowym działalność gospodarczą w Niemczech (Gewerbe) lub w Polsce (JDG)?

    6.2. Czy przeprowadzałeś się w danym roku podatkowym na terenie Niemiec? (jeżeli „Tak” – napisz w punkcie 9. Dodatkowe uwagi - dokładną datę przeprowadzki oraz adresy skąd dokąd)


    6.3. Czy Ty lub współmałżonek osiągnął/eś jakiekolwiek inne dochody na terenie Polski: (jeżeli „Tak” - wyślij rozliczenie PIT z Polski np. PIT 37 lub PIT 36)

    7. Konto do zwrotu:


    8. Dodatkowe uwagi:


    9. Dodaj pliki:

    _______ Oświadczam, że: